Misi Sekolah

Kami bersama-sama melaksanakan sistem pendidikan berteraskan ilmu pengetahuan untuk melahirkan kecemerlangan bertaraf dunia dalam bidang :


a) Pengurusan kepimpinan yang cekap,berkesan,telus dan tulus

b) Akademik berasaskan pengurusan pengajaran dan pembelajaran       yang berkualiti bagi mencapai keputusan peperiksaan yang             terbilang.

c) Sahsiah dalam pembangunan insan bagi mewujudkan individu         yang mempunyai jati diri.

d) Sukan dan kokurikulum secara saintifik dan sistematik .